1energielabel
Accres
Kei Media - Websites  - Google - Marketing - Cloud
Social Media uitbesteden?
Alex van der Veen
Apotheek Marum
Argus
Ausma motorenrevisie
Autobedrijf van der Heide
Autobekleding Geke
Auto Bijlsma
Zaagman autopoetsbedrijf
Autoservice Drachten
Auto Jansma
Auto Oosterhof
AW Opende
Carwash Leek
BakkerijDeGroot
BandenBron
Bergsma
Biesgroep
Birrit
Blackbird
Boonstra_schilder
Borg
Bosklopper
Bouwbedrijfmarum
Bouwbedrijfvdlaan
Bruggentweewielers
CityWielers
CubicleEvents
Deelstra-boetes
Dehaan
DenHartog
Devlieger
DeWit
DeWitLogo
Dorsman
Drost
EetcafeDeWilp
Esa
ExpertMarum
FietsDoktor
Freerks_sportprijzen
Fripaan
Funderingstechnieknoord
GjaltemaDoezum
GSR
HeidakDakwerken
HeineRoffel
Hiemstra
Hoeksema
Hofstede
HoutenMaterialen
HuismaCatering
HummelAutos
IndeKlaver
JA-juwelier
JanEnPietsje
JS
JWBlanke
Kaper
Kinwell
Kodeprofiel
Kok
KooistraAutos
KoopkozijnenNoord
Krans
Liewes_Roden
Lindeman
LinkerAuto
Loer
Louwes
NoLimites />
		</div>
		<div class= Lucas_Stuut
MakelaardijReinette
MansEngel
MasKelly
Mustad
Nijboer
NoordScooters
Oosterhoffautohandel
Outlawlogo
Palsma-Bouw
PK-MX
PoederBanden
Poelmanautos
PoelmanZandhandel
Powerplus
PultrumAutos
RAVeenstra
Remon
RIAS
Rih_fietsen
SAH_dehaan
Schots
Schuiling
SenK
Smeding
Strikwerda
SupportBase
SVeenstra
TaxiNuis
Terpstra
TolsmaCampers
TolsmaTimmerWerken
TPMX
TvHSports
van-braak-accountants
VanBergenAutoService
VanBreden
Vanderheiderevisie
VanDerHoekAlting
vanderkaap
VanDerLei
VanderVeen-Tegelwerk
VanHoutenMotorenMarum
VanKammen
Veenhuizen
Veenhuizenbedrijfsautos
VeenstraMechanisatie
Vlastuin
WEET
Westerhuis
WiersmaFietsen
WoldmanGarage
ZandbergWegenbouw
1energielabel

3-UURS BROMFIETSCROSS REGLEMENT. 

Zie pdf-bestand voor het reglement. 

1. De deelnemers aan deze wedstrijd kunnen noch de organisator en haar medewerkers, noch enig andere deelnemer aan de wedstrijd aansprakelijk stellen voor de gevolgen voortvloeiende uit deelname aan deze wedstrijd. Deelnemers kunnen elkaar onderling evenmin aansprakelijk stellen.

2. De wedstrijd kent de volgende klasse indeling:
- standaard klasse, inclusief scooters : cilinderinhoud maximaal 50cc, carburateur maximaal 16 mm, standaard frame. frame en motorblok moeten afkomstig zijn van dezelfde fabrikant.
- superklasse: maximaal 50cc, carburateur maximaal 16 mm verder geen beperkingen.
- automaatklasse (Puch en Tomos): maximaal 70cc, geen versnellingen. geen scooters!
- damesklasse
- jeugdklasse: tot en met 14 jaar.

Er wordt gereden in twee groepen: Groep 1 (2 uur) Jeugd t/m 14 jaar standaardklasse Jeugd t/m 14 jaar automaat Damesklasse (alle leeftijden) groep 2 (3 uur) Standaard klasse (vanaf 15 jaar) Automatenklasse (vanaf 15 jaar) Superklasse (vanaf 15 jaar)
Per klasse zijn 3 prijzen beschikbaar.

3. De bromfiets

Transponder
De bromfiets moet worden voorzien van een transponder, welke door de organisatie wordt verstrekt. Eigen transponder in overleg.

Standaard
Aan de bromfiets mag geen standaard zijn bevestigd.

Remmen en uitlaat
De bromfiets moet van goed functionerende remmen zijn voorzien. De uitlaat moet goed gedempt zijn. Als deze tijdens de wedstrijd stuk gaat, moet de rijder de wedstrijd onmiddellijk verlaten en tot reparatie over gaan. Als reparatie niet mogelijk is, wordt de rijder van verdere deelname uitgesloten.

Banden
Vanaf 2022 zijn de banden een vrije keuze.

Nummerborden
De bromfiets moet aan de voorzijde alsmede aan de linker- en rechterzijde worden voorzien van goed zichtbare nummerborden. De op de borden aangebrachte cijfers moeten goed leesbaar zijn. Er moet duidelijk onderscheid zijn tussen de kleur van de cijfers en de ondergrond van het nummerbord.

4. Voor aanvang van de wedstrijd worden de bromfietsen aan een technische keuring onderworpen. Na afloop van de wedstrijd worden de best geklasseerde bromfietsen nog eens op technische gronden gecontroleerd. De hierbij geconstateerde overtredingen van dit reglement of weigering mee te werken aan de technische controle, zal diskwalificatie van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien tot diskwalificatie wordt besloten, wordt de klassering gewijzigd en worden de prijzen uitgereikt aan de hand van de aangepaste uitslag.

5. De deelnemers zijn verplicht een goed bevestigde, beschermende en in goede staat verkerende helm te dragen. De deelnemers moeten tijdens de wedstrijd goed beschermende kleding en handschoenen dragen. De deelnemers zijn tevens verplicht het uitgereikte polsbandje goed zichtbaar te dragen.

6. De deelnemers mogen voor en tijdens de wedstrijd geen alcohol-houdende dranken gebruiken.

7. Tanken, reparatie en verzorging van de inwendige mens zijn alleen toegestaan in het parc fermé. Het is verboden in het parc fermé te roken en vuur te gebruiken. De rijder mag tijdens de wedstrijd niet met zijn bromfiets in het rennerskwartier verblijven. Het “afsnijden” van de baan en het rijden tegen de rijrichting in is verboden. Tijdens de wedstrijd mag niet van bromfiets of rijder worden gewisseld. De rijder wordt bij overtreding van deze bepalingen van verdere deelname uitgesloten.

8. Winnaar is de deelnemer die de meeste ronden heeft afgelegd. Bij een gelijk aantal ronden is de rijder, die als eerste is afgevlagd, winnaar. 

9. De deelnemers zijn verplicht direct na afloop van de wedstrijd hun transponder met houder in te leveren. Daarna komen zij in aanmerking voor de herinneringsmedaille.

10. Tijdens de wedstrijd zijn de volgende vlaggen van toepassing: - groen : gereed voor de startprocedure. - geel – stil gehouden : gevaar, langzaam rijden; - geel – gezwaaid : inhalen verboden, snelheid verminderen; - rood : iedereen is verplicht te stoppen. - zwart + bord met nummer : de aangeduide deelnemer moet stoppen. - zwart-wit : einde wedstrijd.

11. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider.

 

Marum, 28 juni 2022

Reglement bromfietscrossVersie2023.pdf

Grootte: 126.86 KB

Downloads: 34